EFT

EFT je zkratka pro anglický název Emotional freedom techniques, přeloženo jako techniky emoční svobody. Metoda se řadící mezi uznávané techniky spadající do oboru nazývaného energetická psychologie. Na rozdíl od jiných metod, EFT obvykle funguje rychle a podstatná úleva od problému je většinou dosažena bez bolesti nebo jen při malé bolesti, ta je způsobena klepáním na akupresurní body- jako při akupresuře.

PŘÍČINOU VŠECH NEGATIVNÍCH EMOCÍ JE PORUCHA V ENERGETICKÉM SYSTÉMU ČLOVĚKA.

Hlavní oblasti aplikace metody EFT:

 • strach, fobie, tréma
 • deprese
 • chronická únava
 • neplodnost
 • nespavost
 • alergie, astma
 • různé typy závislostí
 • snižování hmotnosti
 • vztahové problémy
 • problémy komunikace
 • sebevědomí, sebeúcta
 • odpoutání se od minulosti
 • hněv, žárlivost
 • pomoc při léčbě vážných nemocí
 • odstranění fyzických bolestí

EFT technika léčí tělo i mysl, protože kombinuje fyzický efekt s mentálním, při práci se můžou použít prvky hypnoterapie, NLP a kineziologie. U metody EFT se zaměřuje se na hledání skutečné příčiny problému.
Více na www.eft.cz